Zákaznícke centrum: Nábr. Sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza, 046/542 7050, 0905 706 935, shop@times.sk