Times INTERNET
Oznam:
Od januára 2013 naša spoločnosť uviedla do prevádzky elektronický zákaznícky portál, na ktorom môžete získať informácie o platbách, faktúrach a pod. Portál sa nachádza na adrese moje.times.sk a je prístupný pre zákaznikov s podpísanou novou zmluvou.

- Všetkým zákazníkom, odporúčame kontaktovať obchodné oddelenie, resp. prísť do predajne podpísať novú zmluvu s platným dokladom totožnosti.
- Zákazníci, ktorí chcú ostať na pôvodných službách, musia podpísa takisto novú zmluvu.
  Číslo účtu,var.symbol a suma zostávaju bez zmeny.
Porovnanie ponúkaných internetových služieb podľa ID kódov
Pokrytie - Dostupnosť ponúkaných internetových služieb

Cenník služieb platný od 1.1.2015:
:: standard (2G)
dátove non-stop pripojenie v technológii 2,4GHz, bez časových obmedzení, vhodné pre lokality mimo mesta, možnosť surfovať cez WIFI
Zapojenie / viazanosť Maximálna prístupová rýchlosť down/up Predplatba
0 mes / 24 mes 0 mesiacov 6 mesiacov 12 mesiacov
50 EUR / 30 EUR 1 Mbps / 0,5 Mbps 10,99 EUR 10,49 EUR 9,99 EUR
2 Mbps / 1 Mbps 14,99 EUR 14,49 EUR 13,99 EUR*
:: standard+ (5G)
dátove non-stop pripojenie v technológii 5GHz, rýchlosti až do 12Mbps, možnosť surfovať cez WIFI
Zapojenie / viazanosť Maximálna prístupová rýchlosť down/up Predplatba
0 mes / 24 mes 0 mesiacov 6 mesiacov 12 mesiacov
75 EUR / 30 EUR 5 Mbps / 1 Mbps 10,99 EUR 10,49 EUR 9,99 EUR
10 Mbps / 2 Mbps 14,99 EUR 14,39 EUR 13,79 EUR*
15 Mbps / 3 Mbps 20,99 EUR 20,19 EUR 19,39 EUR*
:: group (optika, metalika)
pripojenie určené pre bytové domy, pripojenie cez optický, alebo metalický kábel (podľa pokrytia), vysokorýchlostné pripojenie až do 12Mbps, bez časových a dátových obmedzení, možnosť surfovať cez WIFI
Zapojenie / viazanosť Maximálna prístupová rýchlosť down/up Predplatba
0 mes / 24 mes 0 mesiacov 6 mesiacov 12 mesiacov
fiber - 90 EUR / 40 EUR
cooper - 30 EUR / bezplatne
5 Mbps / 1 Mbps 9,99 EUR 9,59 EUR 9,19 EUR
10 Mbps / 2 Mbps 13,99 EUR 13,49 EUR 12,99 EUR*
15 Mbps / 3 Mbps 18,99 EUR 18,29 EUR 17,59 EUR*
:: fiber +
pripojenie určené pre bytové domy, pripojenie cez optický, alebo metalický kábel (podľa pokrytia), vysokorýchlostne pripojenie až do 30Mbit, bez časových a dátových obmedzení, možnosť surfovať cez WIFI
Zapojenie / viazanosť Maximálna prístupová rýchlosť down/up Predplatba
0 mes / 24 mes 0 mesiacov 6 mesiacov 12 mesiacov
90 EUR / 40 EUR 15 Mbps / 3 Mbps 9,99 EUR 9,59 EUR 9,19 EUR
30 Mbps / 10 Mbps 13,99 EUR 13,49 EUR 12,99 EUR*
:: business
služba určene pre firemných zákaznikov, zvýšený upload služby, non stop pripojenie bez obmedzení
Zapojenie / viazanosť Maximálna prístupová rýchlosť down/up Predplatba
0 mes / 24 mes 0 mesiacov 6 mesiacov 12 mesiacov
75 EUR / 30 EUR 5 Mbps / 3 Mbps 15,99 EUR 15,39 EUR 14,79 EUR
10 Mbps / 4 Mbps 20,99 EUR 20,19 EUR 19,39 EUR
15 Mbps / 6 Mbps 25,99 EUR 24,99 EUR 23,99 EUR*
:: business +
služba vhodná pre zákaznikov s garantovanou priepustnosťou - v prípade záujmu vypracujeme cenovú ponuku
Cenník doplnkových služieb
Pridelenie a konfigurácia verejnej IP adresy 10,00 EUR
Prenájom verejnej IP adresy (mesačný poplatok) 3,00 EUR
Konfigurácia smerovania verejnej IP adresy na lokálnu IP adresu (1-2 porty) 10,00 EUR
Smerovanie verejnej IP adresy na lokálnu IP adresu (mesačný poplatok) 1,00 EUR
Zaslanie faktúry v papierovej forme poštou 0,80 EUR
Zmena služby z nižšej na vyššiu (jednorázový poplatok) 0,00 EUR
Zmena služby z vyššej na nižšiu (jednorázový poplatok) 6,00 EUR
Prechod na novšiu WiFi technológiu s podpisom dodatku k zmluve na 24 mesiacov (výmena HW vrátane inštalácie) 30,00 EUR
Aktivácia služby po neuhradení mesačného poplatku a následnom odpojení 10,00 EUR
Nastavenie routra po neodbornom zásahu užívateľa 10,00 EUR
Znovu nastavenie sieťového pripojenia (zadanie IP adries, konfigurácia sieťového adaptéra) 6,00 EUR
Znovu nastavenie sieťového pripojenia + inštalácia spyware/antivírusového softvéru 12,00 EUR
Výmena sieťovej karty (sieťová karta v cene) 8,00 EUR
Výjazd technika PD,Bojnice 5,00 EUR
Výjazd technika okruh do 15km (od PD) 10,00 EUR
Výjazd technika okruh nad 15km (od PD) 15,00 EUR
Servisný zásah do počítača užívateľa (cena za začatú polhodinu) 7,00 EUR
Wifi router N s jednou anténou vrátane konfigurácie 25,00 EUR
UTP kábel (cena za 1 m) 0,40 EUR
Drobná inštalácia kabeláže u zákazníka (vedenie,lištovanie,zásuvky) - cena za začatú polhodinu 4,00 EUR